Phát động phong trào Kế hoạch nhỏ  "Heo đất khuyến học" năm học 2019 - 2020